FIT Fellowship Scheme

Essay Competition 2020
Subject: International Taxation
Essay Competition Awardees of 2020:
  •   Vijaykumar Puri
  •   Shashi Bekal
  •   Manoj Kumar
  •   Noopur Trivedi
  •   Nupur Jalan

  Essay Competition 2019
Subject: International Taxation
Essay Competition Awardees of 2019:
  •   Karnik Gulati
  •   Kirti Chawla
  •   Prasanna
  •   Shweta Ajmera
  •   Vartharaj K

  Essay Competition 2018
Subject: International Taxation
  • Terms & Conditions
Download in pdf format
Essay Competition Awardees of 2018:
  •   Hardeep Chawla
  •   Kriti Chawla
  •   Pratik Shetty
  •   Suranjali Tandon
  •   K Prasanna

  Essay Competition 2017
Subject: International Taxation
  • Terms & Conditions
Download in pdf format
Essay Competition Awardees of 2017:
  •   Ajit Kumar Jain
  •   Hardeep Singh
  •   Siddesh Rao
  •   Sudarshan Rangan
  •   Sweekar Bhardwaj

  Essay Competition 2016
Subject: International Taxation
  • Terms & Conditions
Download in pdf format
Essay Competition Awardees of 2016:
  •   Chandan Kumar
  •   Isha Sekhri
  •   Krutika Prakash
  •   Mohit Agarwal
  •   Shreyash Shah

  Essay Competition 2015
Subject: International Taxation
  • Terms & Conditions
Download in pdf format
Essay Competition Awardees of 2015:
  •   Ajit Kumar Jain
  •   Karnik Gulati
  •   Nupur Jalan
  •   Mohit Agarwal
  •   Tejas Shah
  •   Shreyash Shah

  Essay Competition 2014
Subject: International Taxation
  • Terms & Conditions
Download in pdf format
Essay Competition Awardees of 2014:
  •   Alok Pareek
  •   Shyam Sundar
  •   Ms. Natasha Carvalho
  •   Shreyash Shah
  •   Hardeep Singh Chawla

  Essay Competition 2013
Subject: International Taxation
  • Terms & Conditions
Download in pdf format
Essay Competition Awardees of 2013:
  •   Kartik Gupta
  •   Gaurav Barchha
  •   Tejas Chandulal Shah
  •   Amit Kumar
  •   Nikhil Mishra

  Essay Competition 2012
Subject: International Taxation
  • Terms & Conditions
Download in PDF format
Essay Competition Awardees of 2012:
  •   Kirthi Srinivas
  •   Kartik Gupta
  •   Isha Sekhri
  •   Siddharth Dubey
  •   Arpith Prakash Jain

  Essay Competition 2011
Subject: International Taxation
  • Terms & Conditions
Download in PDF format
Essay Competition Awardees of 2011:
  •   Chhaya Desai
  •   Aditi Dani
  •   Aditya Panse
  •   Pragna Patel